Category Archives: kalp ritim bozukluğu

Kalbinde pil olanlar nelere dikkat etmelidir?

Kalbinde pil olanlar nelere dikkat etmelidir? Kalp pili taşıyanlar, pile etki ederek tehlikeli durumlar yaratacak ortamlardan uzak durmaları gerekir. Peki kalbinde pil olanlar nelere dikkat etmelidir? Hastalar, metal detektörlerinden geçmemeli ve elle kullanılan tarayıcıların göğüs bölgesine tutulmasına izin vermemelidirler. Bu nedenle havaalanları, adliye binaları gibi yüksek güvenlikli yerlerde kalp pilinin tanıtım kartı gösterilerek, elle arama istenebilir.

Kalbin yapısı nasıldır? Görevi nedir?

Kalbin yapısı nasıldır? Görevi nedir? Normal bir insan kalbi, yumruktan biraz daha büyük, günde ortalama 100 bin kez kasılarak, 9 bin litre kanı dolaşıma gönderen bir pompa şeklinde tanımlanabilir. Kalbin yapısı nasıldır? Görevi nedir? Kalpte 4 boşluk vardır. Sağ ve sol üstte iki kulakçık, sağ ve sol altta da iki karıncık bulunmaktadır. Kalp ayrıca Triküspid, Pulmoner, Mitral ve Aort kapağı olarak adlandırılan 4 adet kapakçığa sahiptir.

Kalp kası (miyokard) nedir?

Kalp kası (miyokard) nedir? Kalbin en büyük bölümünü oluşturan kalp kası, miyokard olarak adlandırılmaktadır. Peki kalp kası (miyokard) nedir? Kan dolaşım sisteminin itici gücü olan kalp kası, kalbin kasılma işlevini yerine getiren bir dokudur. Yapı olarak belli bir ölçüde çizgili kasa benzer. Ancak çizgili kasta her kas hücresi ötekinden bağımsızken, kalp kasında hücreler belli bölgelerde enine uzanan parlak şeritlerle birbirlerine bağlanırlar. Şeritlerin ortasındaki boşluklar aracılığıyla kalp kası hücreleri birbirleriyle bağlantı kurarlar. Böylece kalp kasını oluşturan hücreler dokusal bir bütünlük oluştur.

© 2019 kalp ritim bozukluğu
Powered by WordPress | Designed by: Airport parking at Bristol | Thanks to Theatres in Manchester, Sell old mobile and Unlimited broadband deals